Αστικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει να συμβουλεύσει τους εντολείς της σε:
 • Κληρονομικά ζητήματα.
  • Διαθέτουμε μεγάλη ειδίκευση σε κληρονομικές διαφορές και εμπειρία σε ζητήματα κληρονομικής διαδοχής.
 • Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου:
  • Ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, αγωγές διατροφών, υιοθεσίες.
 • Μιθσώσεις ακινήτων:
  • Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων.
 • Αυτοκίνητα:
  • Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και καατά του Επικουρικού Κεφαλαίου.
 • Αγωγές αποζημίωσης:
  • από αδικοπραξία ή/ και ενδοσυμβατική ευθύνη.
 • Σύμβάσεις:
  • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.
 • Συνιδιοκτησίες:
  • Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών, επίλυση διαφορών Γειτονικού δικαίου.
 • Αναγκαστική εκτέλεση:
  • είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών.
 • Σωματεία:
  • Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, Σύνταξη, τροποίηση και επικαιροποίηση καταστατικών.
 • Εμπράγματο δίκαιο:
  • διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, ζητήματα χρησικτησίας, Κτηματολόγιο, μεταβιβάσεις, προετοιμασία και συντονισμός συμβολαιογραφικών πράξεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Κριμίζης Γ & Κ δικηγορική εταιρεία λειτουργεί συνεχώς στην Αθήνα από το 1975. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί στη συνεργασία με τους πελάτες μας.;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

56th Panepistimiou,
Athens, 175 62

+302103824248