Τομείς Εξειδίκευσης

Αστικό

Υποστηρίζουμε τον πελάτη μας σε κάθε τομέα του αστικού δικαίου. Καλύπτουμε ζητήματα οικογενειακού δικαίου, προστασίας του καταναλωτή και σε τομείς του εμπραγμάτου δικαίου.

Οικογενειακό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Τροχαία ατυχήματα

Ιατρικό Δίκαιο

Προστασία καταναλωτή

Εξώδικα

Πληρεξούσια

Κατάθεση Ενστάσεων

Διακανονισμός χρεών

Εμπορικό

Υποστηρίζουμε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες, τα στελέχη τους να εστιάζουν στην προοδο της επιχείρησης. Εχουμε εμπειρία τόσο στο Ελληνικό όσο και το Κοινοτικό Δίκαιο.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις

Ευρεσιτεχνίες

Σύσταση εταιρειών

Προστασία καταναλωτή

Λύση και εκκαθάριση

Χρηματοδότηση εταιρειών

Πτώχευση – Συνδιαλλαγή – Εξυγίανση

Σήματα

Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής

Πνευματική ιδιοκτησία

Δικαστήρια

Αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση των εντολέων μας ενώπιον δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας  παρέχοντας πλήρη και άρτια νομική στήριξη

Εκπροσώπηση Εταιρειών

Εκπροσώπηση Ιδιωτών

Εκπροσώπηση ενώπιον δημόσιων φορέων

Αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ

Ενδικοφανείς προσφυγές

Έρευνα για δυναστότητα εκτέλεσης

Ανακοπές κατά ταμειακών βεβαιώσεων δημοσίου

Παρακολούθηση απόφασης

Διοικητικό

H εταιρεία σας υποστηρίζει σε κάθε υπόθεση που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος ή ανάμεσα σε εταιρίες και στη Δημόσια Διοίκηση.

Διαφορές με ασφαλιστικά Ταμεία

Διοικητικά πρόστιμα

Ενδικοφανείς Προσφυγές

Διοικητικά πρόστιμα

Ακυρωτικές δίκες 

Ακίνητα

Είμαστε διπλα σας για κάθε βοήθεια σε οποιαδήποτε πράξη που αφορά εταιρικό ή ιδιωτικό ακίνητο σε ότι αφορά αγορά, πώληση ή ενοικίαση.

Αστικές Μισθώσεις

Επαγγελματικές Μισθώσεις

Αγοραπωλησίες – Μεταβιβάσεις

Πολεοδομικές Παραβάσεις

Διαφορές συνιδιοκτητών

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού.

Κριμίζης Δικηγορική Εταιρεία

Βενιζέλου Ελευθέριου (Πανεπιστημίου) 56, Ομόνοια (Αθήνα),
106 78 Αθήνα Αττικής