Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Έκδοση 1 Τελευταία αναθεώρηση: 1/9/2021

Σας καλωσορίζουμε στην σελίδα της Κριμίζης Γ. & Κ. Δικηγορική Εταιρεία. Η σελίδα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχονται νομικές συμβουλές στο αναγνωστικό κοινό.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων – Πολιτική απορρήτου Ιστοσελίδας www.krimlaw.gr

Η παροχή νομικών συμβουλών είναι λειτούργημα που ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία και τον Κώδικα Δικηγόρων. Για την παροχή νομικών συμβουλών είναι απαραίτητη η ανάθεση μιας υπόθεσης από τον εντολέα σε δικηγόρο, μέλος δικηγορικού συλλόγου.

Σας καλωσορίζουμε στην σελίδα της Κριμίζης Γ. & Κ. Δικηγορική Εταιρεία. Η σελίδα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχονται νομικές συμβουλές στο αναγνωστικό κοινό. Η παροχή νομικών συμβουλών είναι λειτούργημα που ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία και τον Κώδικα Δικηγόρων. Για την παροχή νομικών συμβουλών είναι απαραίτητη η ανάθεση μιας υπόθεσης από τον εντολέα σε δικηγόρο, μέλος δικηγορικού συλλόγου.

Η σελίδα αυτή σκοπό έχει να σας πληροφορήσει σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους που ακολουθούμε κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η «Κριμίζης Δικηγορική Εταιρεία» είναι εγγεγραμμένη στα ειδικά βιβλία εταιρειών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ).

Εξυπηρετεί τους πελάτης της από την έδρα της επί της οδού Πανεπιστημίου 56, 10678, Αθήνα 8ος όροφος, γραφείο 8/11, στο Μέγαρο Ερμής. Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας στο [email protected].

Στα πλαίσια της επίσκεψής σας στις ιστοσελίδες της εταιρείας μας, σας γνωρίζουμε ότι είναι πιθανή η επεξεργασία των δεδομένων σας με διάφορους τρόπους, όπως μέσω ειδικών αρχείων, γνωστών ως cookies.

Παρότι προσπαθούμε να βασιζόμαστε κατά το δυνατόν σε εσωτερικές διαδικασίες για την επεξεργασία των δεδομένων σας, συνεργαζόμαστε με τρίτους σε ορισμένες κατ’ εξαίρεση υπηρεσίες για την μεταφορά των δεδομένων σε εσάς μέσω κατάλληλων διακομιστών (hosting) και την συλλογή πληροφοριών για την χρήση της ιστοσελίδας (web analytics).

Για την υπηρεσία των Web analytics χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google analytics. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε διαθέσιμους τους όρους χρήσης της υπηρεσίας στα ελληνικά: {https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gr/}.

Το hosting πραγματοποιείται σε μισθωμένα μηχανήματα που βρίσκονται στην Ελλάδα

Η συμμόρφωση με τον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα πρακτικά σημαίνει για εσάς ότι:

 • Τυχόν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για τους καθορισμένους από το νόμο ή τη μεταξύ μας σύμβαση σκοπούς, για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα.
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ακολουθεί τον κανόνα της ελάχιστης συλλογής δεδομένων, καθώς περιοριζόμαστε αποκλειστικά στα απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εντολής που έχουμε λάβει ή την πλοήγηση σε ιστοσελίδες που επισκέπτεστε.
 • Τα δεδομένα που συλλέγουμε στην ιστοσελίδα μας είναι αποκλειστικά ανώνυμα. Τα μόνο προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αποτελούν όσες πληροφορίες εσείς, δηλαδή ο χρήστης εισάγει στις κατάλληλες φόρμες.
 • Αν και καταβάλλουμε προσπάθειες για τον έλεγχος της ορθότητας των δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την διόρθωση ή την διαγραφή των όσων δεδομένων από το νόμο ή τη μεταξύ μας συμβατική σχέση επιτρέπεται να διαγράψουμε.
 • Η αποστολή στοιχείων στην φόρμα της ιστοσελίδας ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν δημιουργεί σχέση πελάτη – δικηγόρου. Για την δημιουργία σχέσης πελάτη – δικηγόρου, πρέπει να διαβάσετε με προσοχή τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης και να τους αποστείλετε σε εμάς υπογεγραμμένους. Τυχόν ανάθεσης εντολής στην εταιρεία μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων παροχής νομικών υπηρεσιών και της πολιτικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Τα δεδομένα σας τηρούνται για χρονικό διάστημα το οποίο ορίζει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει διαγράφονται με την πάροδο πέντε (5) ετών από την τελευταία μας συναλλαγή, με εξαίρεση δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις ή συμβάσεις που έχουμε στο αρχείο μας.
 • Διαφυλάττουμε την ασφάλεια των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε στην εταιρεία μας με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποτελεσματικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύουμε κατάλληλα όσους σας εξυπηρετούν.

Σύμφωνα με το νόμο, ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται ή η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί («Υποκείμενο των Δεδομένων»). Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), όπως η κείμενη νομοθεσία την ορίζει, έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δε συμμορφωνόμαστε με την κείμενη νομοθεσία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] ή να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο https://www.dpa.gr.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού.

Κριμίζης Δικηγορική Εταιρεία

Βενιζέλου Ελευθέριου (Πανεπιστημίου) 56, Ομόνοια (Αθήνα),
106 78 Αθήνα Αττικής