Πώς να χωρίσετε μέσω διαδικτύου!

Το διαζύγιο είναι μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία. Η τελευταία ημέρα του 2021 έκανε ένα μικρό δώρο σε όσα ζευγάρια είχαν αποφασίσει να χωρίσουν, δίνοντας μια εναλλακτική για ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω διαδικτύου.

Σκοπός του άρθρου αυτού δεν είναι να ασκήσει κριτική στην υπουργική απόφαση που δημιούργησε από το μηδέν τη διαδικασία. Είναι βέβαιο ότι πολλά προβλήματα θα εμφανιστούν στην προσπάθεια εφαρμογής του ηλεκτρονικού διαζυγίου, όμως, τα προβλήματα αυτά δεν μειώνουν τη διευκόλυνση που μπορεί να παρέχει κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία στους χρήστες της.

Η εταιρεία μας ετοίμασε μια σύντομη λίστα που περιγράφει τα βασικά σημεία του ηλεκτρονικού διαζυγίου.

Ας εξετάσουμε τώρα τη διαδικασία που η υπουργική απόφαση προβλέπει, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ για το αναλυτικά:

Για να διαβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

ΒΗΜΑ 1 – LOG IN: Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η χρήση κωδικών του gov.gr – Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ) για την αυθεντικοποίηση των χρηστών. Για τους δικηγόρους απαραίτητοι είναι οι κωδικοί του Portal Olomeleia.

BHMA 2 – Portal Olomeleia: Ένας εκ των δικηγόρων εκκινεί την διαδικασία.

ΒΗΜΑ 3 – Εισαγωγή στοιχείων: Εισάγει τα εξής στοιχεία στην πλατφόρμα: 1. ΑΦΜ 2. ΑΜ ΔΣ 3. Ονοματεπώνυμο 4. email

BHMA 4α – Δημιουργία νέου διαζυγίου: Στην συνέχει εισάγει τα στοιχεία του γάμου, όπως τον αριθμό της ληξιαρχικής πράξη του γάμου, τον τόμο , το έτος, τον κωδικό του Ληξιαρχείου που το εξέδωσε (δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμη για τον τρόπο που θα μάθουμε τον κωδικό αυτό).

ΒΗΜΑ 4α- εναλλακτικό με ΑΜΚΑ: Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι γνωστά, μπορεί η διαδικασία να συνεχιστεί εάν εισάγουμε τα ΑΜΚΑ του ενδιαφερομένου ζευγαριού.

ΒΗΜΑ 5 – Ιδιωτικό συμφωνητικό: Στο σημείο αυτό τα μέρη θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει σε ένα αρχικό σχέδιο τουλάχιστον ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο πρέπει να καταχωρηθεί στο σημείο αυτό για να συνεχίσει η διαδικασία.

ΒΗΜΑ 6 – Επιλογή Συμβολαιογράφου: Τα μέρη πρέπει να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του συμβολαιογράφου που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το διαζύγιό τους.

ΒΗΜΑ 7 – 1η ενημέρωση: Στο σημείο αυτό, όλοι λαμβάνουν όλοι ενημέρωση για την εκκίνηση της διαδικασίας.

ΒΗΜΑ 8 – Αντίδικος δικηγόρος: Αν και δεν μας αρέσει ο όρος “αντίδικος δικηγόρος”, διότι οι δικηγόροι δεν αντιδικούμε με κανέναν, απλώς συνεργαζόμαστε προς όφελος των εντολέων μας, τον διατηρούμε, επειδή τον εισάγει η ΥΑ. Ο άλλος συνάδελφος, σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνει τα στοιχεία τςη υπόθεσης και εγκρίνει το συμφωνητικό που θα υπογράψουν οι σύζυγοι.

ΒΗΜΑ 9 – Στοιχεία δικηγόρου: Στο σημείο αυτό καταχωρεί τα στοιχεία του, τα οποία είναι απαραίτητα για την σύνταξη της πράξης του διαζυγίου.

ΒΗΜΑ 10 – Επιβεβαίωση συζύγων: Στο σημεί αυτό, πρέπει να εισέλθουν οι σύζυγοι στην πλατφόρμα και αφού διαβάσουν το εγκεκριμένο από τους δικηγόρους τους συμφωνητικό, το αποδέχονται με τη σειρά τους.

ΒΗΜΑ 11 – Προθεσμία 1441 ΑΚ: Μόλις εγκρίνουν αμφότεροι το συμφωνητικό, τότε ξεκινάει η δεκαήμερη προθεσμία του άρθρου 1441. Το άρθρο 1441 ΑΚ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι:

Άρθρο 1441. Συναινετικό διαζύγιο

1. Οι σύζυγοι μπορούν, με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση, να λύσουν τον γάμο τους. Η έγγραφη συμφωνία καταρτίζεται μεταξύ των συζύγων ή η κοινή ψηφιακή δήλωση υποβάλλεται από αυτούς με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Όταν η συμφωνία είναι έγγραφη, υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

2. (…)

3. α. Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και κάθε χωριστή συμφωνία για την κατανομή της γονικής μέριμνας, την επιμέλεια, τον τόπο διαμονής, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του κάθε συζύγου μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

3β. Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παρ. 4 απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή την κοινή ψηφιακή δήλωση. (…).

ΒΗΜΑ 12 – Δικαίωμα υπαναχώρησης: Με την παρέλευση της προθεσμίας των 10 ημερών, μόνο ο συμβολαιογράφος δύναται να σταματήσει τη διαδικασία του διαζυγίου.

ΒΗΜΑ 13 – Είσοδος συμβολαιογράφου: Από το σημείο αυτό ο Συμβολαιογράφος συντονίζει τα τελικά βήματα πριν την ολοκλήρωση του διαζυγίου.

ΒΗΜΑ 14 – Υπογραφή Διαζυγίου: Τα μέρη μπορούν να επιλέξουν να υπογράψουν παραδοσιακά στο γραφείο του συμβολαιογράφου ή μέσω προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

ΒΗΜΑ 15 – Οριστικοποίηση διαζυγίου: Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα και εισαγάγει το τελικό κείμενο, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την υπογραφή του.

ΒΗΜΑ 16 – Πνευματική λύση: Τα ζευγάρια που αποφάσισαν να παντρευτούν στην εκκλησία πρέπει να φροντίσουν να αναγνωρίσει το διαζύγιό τους και η εκκλησία εκδίδοντας ένα πιστοποιητικό που είναι γνωστό ως πνευματική λύση του γάμου ή διαζευκτήριο.

Έναρξη ισχύος: Ηλεκτρονικά διαζύγια μπορούν να εκδοθούν, πλατφόρμας επιστρέποντος, από την 3η Ιανουαρίου 2022, δηλαδή 10 ημέρες από τη δημοσίευση της ΥΑ στο ΦΕΚ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού.

Κριμίζης Δικηγορική Εταιρεία

Βενιζέλου Ελευθέριου (Πανεπιστημίου) 56, Ομόνοια (Αθήνα),
106 78 Αθήνα Αττικής