Υπογραφή εγγράφου μέσω gov.gr

Αν και η χρήση ψηφιακής υπογραφής είναι διαδεδομένη στις καθημερινές συναλλαγές μας μεταξύ επαγγελματικών, αποτελεί σύνηθες φαινόμενο να μην έχουν ηλεκτρονική υπογραφή πολίτες, όταν απαιτείται να υπογράψουν έγγραφα εξ αποστάσεως.

Η ΑΑΔΕ προσφέρει μέσω των υπηρεσιών προς πολίτες την δυνατότητας υπογραφής εγγράφων από απόσταση. Ας δούμε τις επιλογές μας συνοπτικά, όπως και την αντίστοιχη ιστοσελίδα που πρέπει να επισκεπτόμαστε όταν θέλουμε να υπογράψουμε.

Δυστυχώς και ακατανόητα γιατί δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών αυτών σε νομικά πρόσωπα. Η υπογραφή εγγράφων μέσω gov δεν αποτελεί ισόκυρη ψηφιακή υπογραφή, όπως ορίζουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά αποτελεί παράλληλη μέθοδο υπογραφής εγγράφων αποδεκτή σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες στην χώρα αλλά και σε συναλλαγές μέσω ιδιωτών.

1. Υπεύθυνη δήλωση

Αποτελεί την πιο απλή μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου και από τα πρώτα που ήταν διαθέσιμα προς τους πολίτες. Απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης στην εφορία και το κινητό τηλέφωνο που έχουμε δηλώσει στο μητρώο επικοινωνίας πολιτών της ΑΑΔΕ. Συνιστάται για μικρά κείμενα που θέλουμε να στείλουμε, ενώ αποτελεί και μια πιο συνοπτική μορφή εξουσιοδότησης, την οποία θα δούμε στην επόμενη παράγραφο.

Διαθέσιμη η υπηρεσία πατώντας εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

2. Εξουσιοδότηση – Υπεύθυνη δήλωση

Ιδιαίτερα χρήσιμη όταν θέλουμε να εξουσιοδοτήσουμε κάποιν τρίτο για να διεκπεραιώσει την υποθεσή μας. Μειονέκτημα αποτελεί το σύνολο των στοιχείων που πρέπει να πληκτρολογήσουμε, αυξάνοντας τις πιθανότητες λάθους. Αναλυτικά απαιταίτουνται τα εξής στοιχεία:

 1. Όνομα
 2. Επώνυμο
 3. Πατρώνυμο
 4. Όνομα & επώνυμο μητέρας
 5. Ημερομηνία γέννησης εξουσιοδοτούμενου
 6. Τόπος γέννησης εξουσιοδοτούμενου
 7. Ταυτότητα ή διαβατήριο εξουσιοδοτούμενου
 8. ΑΦΜ εξουσιοδοτούμενου
 9. Τόπος κατοικίας
 10. Οδός, αριθμός και ΤΚ σε χωριστά πεδία
 11. Τηλέφωνο
 12. email

Γενικότερα συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την υπεύθυνη δήλωση που είδαμε παραπάνω και όχι την εξουσιοδότηση για να αποφύγετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία με χωριστή πληκτρολόγηση, εκτός αν ρητά σας έχουν ζητήσει ειδικά εξουσιοδότηση – υπεύθυνη δήλωση.

Διαθέσιμη η υπηρεσία πατώντας εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

3. Υπογραφή Εγγράφου

Η χρηστικότητα αυξάνεται με την υπηρεσία αυτή, καθώς αποτελεί την κοντινότερη σε πραγματική ψηφιακή υπογραφή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Με την υπηρεσία αυτή, μπορείτε να βεβαιώσετε την υπογραφή σας σε οποιοδήποτε αρχείο μορφής PDF-A (δείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος που παράγει το ζητούμενο αρχείο) και προσθέτει κάτω από το κείμενο τα στοιχεία του υπογράφοντος. Δυστυχώς, μειώνει το μέγεθος του αρχικού αρχείου και έτσι πρέπει να λάβετε υπόψη το νέο μέγεθος που θα έχει το κείμενό σας, ώστε το τελικό έγγραφο να είναι ευανάγνωστο.

Η χρήση της υπηρεσίας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς από το έγγραφο που παράγεται δεσμεύει τον υπογράφοντα. Σε περίπτωση αμσφιβολίας ΜΗΝ υπογράψετε έγγραφα που σας ζητούνε χωρίς νομική συμβουλή, ώστε να αποφύγετε αχρείαστες δικαστικές διενέξεις αργότερα.

Διαθέσιμη η υπηρεσία πατώντας εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

4. Υπογραφή σύμβασης

Η υπογραφή σύμβασης, ή ιδιωτικού συμφωνητικού, όπως είναι η επίσημη ονομασία της υπηρεσίας αποτελεί την πιο περίπλοκη δημιουργία εγγράφου, καθώς πέρα από τα βήματα του απλού εγγράφου, πρέπει να εισάγεται το ΑΦΜ, το Όνομα και το Επώνυμο του άλλου συνυπογράφοντα. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία συχνά και μέχρι 6 συνυπογράφοντες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πείτε μας αν την έχετε χρησιμοποιήσει με περισσότερους χρήστες.

Επαναλαμβάνουμε την ανωτέρω προειδοποίηση: Η χρήση της υπηρεσίας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς από το έγγραφο που παράγεται δεσμεύει τον υπογράφοντα. Σε περίπτωση αμσφιβολίας ΜΗΝ υπογράψετε έγγραφα που σας ζητούνε χωρίς νομική συμβουλή, ώστε να αποφύγετε αχρείαστες δικαστικές διενέξεις αργότερα.

Διαθέσιμη υπηρεσία πατώντας εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-idiotikou-sumphonetikou

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού.

Κριμίζης Δικηγορική Εταιρεία

Βενιζέλου Ελευθέριου (Πανεπιστημίου) 56, Ομόνοια (Αθήνα),
106 78 Αθήνα Αττικής