Τα πάθη της σφραγίδας, ένας Δικηγόρος εξηγεί

Η χρήση της εταιρικής σφραγίδας αποτελεί κοινό τόπο στις σχέσεις μεταξύ επαγγελματιών.

Εάν και έχει ήδη ψηφιστεί από το 2013 η κατάργηση της υποχρέωσης ύπαρξης εταιρικής σφραγίδας, ιδιώτες και δημόσιο δεν έχουν κάνει ακόμη και σήμερα, 8 χρόνια μετά (!) τα απαραίτητα βήματα για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης νόμου.

Η σφραγίδα έχει καταργηθεί

Το 2016 το δημόσιο αναγκάστηκε να στείλει οδηγίες προς τις τράπεζες για να μην ζητάνε εταιρική σφραγίδα.

Το 2019 το Υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να εκδώσει εγκύκλιο που να επαναλαμβάνει τα όσα ο νόμος ορίζει με την υπενθύμιση έναντι όλων, της ρητής υποχρέωσης κάθε φορέα του δημοσίου ή ιδιωτικής εταιρείας να απέχει από την απαίτηση χρήσης της εταιρικής σφραγίδας.

Η σφραγιδα έχει καταρηγθει

Η ιστορία της σφραγίδας

Η χρήση της σφραγίδας στην Ελλάδα έχει περάσει από πολλά κύματα.

Αν και ήδη 0 4156/2013 άρ. 3 καταργεί την σφραγίδα για κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα, δίνοντας στην υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου αυτής την βαρύτητα που ο Αστικός Κώδικας προβλέπει, ως το μόνο μέσο γραπτής απόδειξης συμφωνιών.

Δυστυχώς, η ίδια η πολιτεία έρχεται το 2019 να επιβεβαιώσει ότι δεν έχει εφαρμοστεί ο προγενέστερος νόμος του 2013 και προσπαθεί μέσω εγκυκλίου (ΓΓ Εμπορίου και προστασίας καταναλωτή μα αρ. πρωτ. 41941 – 12/04/2019) να αποσαφηνίσει το αυτονόητο, ότι η εταιρική σφραγίδα καταργήθηκε.

Ήδη το 2016 είχε αναγκαστεί να αποστείλει οδηγίες στα τραπεζικά ιδρύματα, προφανώς γιατί δεν μπορούν να διαβάσουν το ΦΕΚ, ώστε να σταματήσει το έθιμο «οι πράξεις ή τα στοιχεία που κατατίθεντο σε αυτά αλλά και στις διμερείς συμβάσεις να σφραγίζονται με την σφραγίδα του νομικού προσώπου της εταιρείας και να υπογράφονται από τον εξουσιοδοτημένο/νόμιμο εκπρόσωπο με την υπογραφή τιθέμενη υπό την εταιρική σφραγίδα.»

Η αίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας ειναι παράνομη

Συνεπώς, καταλήγει η εγκύκλιος ότι «απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη».

Η δική μας έρευνα σε συμβόλαια οργανισμών κοινής ωφέλειας, για την ακρίβεια σε φόρμες προσχώρησης στους όρους που έχει ανακοινώσει η εκάστοτε εταιρεία, παρότι οι τελευταίες δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό, έδειξε ότι ακόμη απαιτείται η εταιρική σφραγίδα, ίσως όχι με την ίδια ισχύ, όπως παλαιότερα, αλλά πάντως προτείνεται έντονα ή χρήση της(π.χ.  για λόγους ευκολίας) έτσι ώστε να μην καθίσταται δυνατή η σύναψη συμβάσεων με οργανισμούς και εταιρείες που απαιτούν την χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

Όταν το κράτος δεν ξέρει τους νόμους του

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυθαιρεσίας της ίδιας της πολιτείας απέναντι στο διοικούμενο είναι η απαίτηση της εθνικής βιβλιοθήκης για σφράγιση των αιτήσεων για απόκτηση ISBN ή ISSN με σφραγίδα, επειδή έτσι αποδεικνύεται δήθεν η ιδιότητα του εκδότη(!).

Διαγωνισμοί ΟΤΑ

Άλλο παράδειγμα: ΟΤΑ συντάσσουν και δημοσιοποιούν διακηρύξεις που καθιστούν απαραίτητη την εταιρική σφραγίδα για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ενώ ο φορέας που λειτουργεί την πλατφόρμα των δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου της ουσίας των προκηρύξεων.

Ελάτε να καταργήσουμε τις σφραγίδες μαζί

Προτείνουμε σε πολίτες και επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, να τα καταγγέλλουν στις δημόσιες αρχές. Ενδεικτικά, αναφορά μπορεί να γίνει στην προστασία του Καταναλωτή, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην συνήγορο του πολίτη ή στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στείλτε μας κι εσείς φόρμες που σας υποχρεώνουν να κάνετε χρήση εταιρικής σφραγίδας ή άλλες που ακολουθούν τις επιταγές του νόμου, ώστε να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας για να σας ενημερώσουμε με τις εξελίξεις στο ζήτημα αυτό.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού.

Κριμίζης Δικηγορική Εταιρεία

Βενιζέλου Ελευθέριου (Πανεπιστημίου) 56, Ομόνοια (Αθήνα),
106 78 Αθήνα Αττικής