Μεταφράσεις

Αστικό Δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών («πολιτών»).

Το Γραφείο παρέχει υψηλού επιπέδου νομική κάλυψη βάσει της εκτενούς εμπειρίας που διαθέτει και των άρτια καταρτισμένων συνεργατών του στο ευρύτερο φάσμα του Αστικού Δικαίου, ήτοι σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου, στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή καθώς και σε τομείς του εμπραγμάτου δικαίου.

Επίσης σε νομικά αντικείμενα που άπτονται του ενοχικού δικαίου, καθώς και στους τομείς των αδικοπραξιών (επί προσβολής προσωπικότητας, χρηματικής ικανοποίησης από ηθική βλάβη/ψυχική οδύνη, περιλαμβανομένων περιπτώσεων ιατρικών λαθών και τροχαίων ατυχημάτων), το Γραφείο εξασφαλίζει νομικές υπηρεσίες ικανές να επιλύσουν τάχιστα πολύπλοκα ζητήματα διαφορών αξιοποιώντας το υπάρχον διαδικαστικό δικονομικό πλαίσιο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πάγια αρχή μας είναι η εξάντληση όλων των περιθωρίων εξωδικαστικής επίλυσης των αστικών υποθέσεων των εντολέων μας, ώστε να επιτευχθεί επ’ωφελεία τους το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αν είναι πραγματικά εφικτή η αποφυγή της δικαστικής οδού.

Η εν γένει φιλοσοφία της ομάδας μας αφορά την χάραξη μιας ευρύτερης, πολυμέτωπης στρατηγικής ως προς την επίλυση των διαφορών των εντολέων μας με την θωράκισή τους δια πρωτότυπων νομικών λύσεων και δοκιμασμένων μεθόδων που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των αστικών αξιώσεών τους.

Αφήστε μας τα στοιχεία σας

και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Click or drag a file to this area to upload.

Αναλαμβάνουμε

Οικογενειακό Δίκαιο

 • Σύμφωνα συμβίωσης  
 • Διαζύγια 
 •  Διατροφή τέκνων 
 • Επιμέλεια  τέκνων  
 •  Υιοθεσίες 
 •  προσβολή πατρότητας

Κληρονομικό Δίκαιο

 • Δημοσίευση διαθηκών
 •  Κληρονομητήρια 
 •  Αποποιήσεις- Αποδοχές κληρονομιάς 
 •  Διευθετήσεις κληρονομικών ζητημάτων με εξωδικαστική ή/και δικαστηριακή εκπροσώπηση

 Εργατικό Δίκαιο

 • Εργατικό Δίκαιο
 • Εργατικό ατύχημα
 • Απόλυση
 • Διεκδίκηση αποζημιώσεων από απολύσεις και εργατικά ατυχήματα
 • Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών
 • Έκδοση συντάξεων)

Μισθωτικές Διαφορές

 •  Μισθώσεις  (αστικές και εμπορικές)
 •   Εξώδικη όχληση για οφειλή μισθωμάτων
 •  Απόδοση μισθωμάτων με εξωστική διαδικασία

Αυτοκίνητα

 • Αποζημιωτική αγωγή αυτοκινητιστικού ατυχήματος
 • Δικαστική-εξωδικαστική επίλυση διαφορών με ασφαλιστικές εταιρείες

Θα χαρούμε να μιλήσουμε μαζί σας. Η πρώτη επικοινωνία είναι δωρεάν

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού.

Κριμίζης Δικηγορική Εταιρεία

Βενιζέλου Ελευθέριου (Πανεπιστημίου) 56, Ομόνοια (Αθήνα),
106 78 Αθήνα Αττικής