Εμπορικό Δίκαιο

 • Εταιρείες
  • Σύσταση, τροποποίηση, λύση και εκκαθάριση (ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ)
 • Λοιπά νομικά πρόσωπα
  • συνεταιρισμοί, σωματεία, κοινοπραξίες, αφανείς εταιρείες κλπ.
 • Συμβάσεις:
  • Εμπορικές Συμβάσεις, Συμβάσεις Αντιπροσωπείας, Συνεργασίας & Διανομής
 • Μ&Α:
  • Μετασχηματισμοί, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Αποσχίσεις κλάδου, πλήρης νομικός και πραγματικός έλεγχος (due diligence)
 • Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και επιχείρησης
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Κατοχύρωση Εμπορικών Σημάτων,
 • Διαφορές από ονόματα χώρου (Domain Name),
 • Λειτουργία διαδικτυακών τόπων, Ηλεκτρονικό εμπόριο.Χ
 • Τηλεπικοινωνίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Κριμίζης Γ & Κ δικηγορική εταιρεία λειτουργεί συνεχώς στην Αθήνα από το 1975. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί στη συνεργασία με τους πελάτες μας.;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

56th Panepistimiou,
Athens, 175 62

+302103824248